GIST Cerrahisi

GIST

 • GIST yani Gastro - İntestinal Stromal Tümör sindirim sisteminde en çok görülen mezenşimal tümördür.
   
 • En sık midede yerleşmektedir. Hastaların çoğu (%90´ı) kırk yaşının üzerindedir.
   
 • Belirtiler genellikle tümörün büyüklüğüyle alakalıdır. Müphem bir karın ağrısı ve rahatsızlık hissi, halsizlik, iştahsızlık ve kansızlığa bağlı belirtiler görülebilir. Tümör bazen mide ve barsakların içine yada karın boşluğuna kanama yapabilir.
   
 • Eğer yemek borusunda yerleşirse yutma güçlüğü de görülebilir.
   
 • Mide ve yemek borusu yerleşimli olanların tanısında endoskopik ultrason çok yararlıdır. GIST´in standart tedavisi cerrahi girişimdir. Çoğu zaman tümörün tamamıyla birlikte mideden de küçük bir alanın çıkarılması yeterli olur. Genellikle tümörün tamamen çıkarılması mümkün olmaktadır.
   
 • Tedavinin sürdürülmesinde ekip çalışması önemlidir.
   
 • Hastalığın ileriye dönük riskinin belirlenmesinde ve hastanın takiplerinin yapılmasında en önemli bölümü ameliyatla çıkarılan tümörün mikroskobik incelemesi, yani patoloji sonuçları oluşturmaktadır. Tümörün çapı, içindeki hücrelerin bölünme hızı gibi birtakım özelliklere bakılarak, tümör için düşük, orta veya yüksek risk gruplaması yapılır.
   
 • Bazı durumlarda cerrahi tedaviye ilave olarak ilaç tedavisi de gerekmektedir.