Prof. Dr. Sinan Ersin - Mide Kanseri Cerrahisi - Reflü Cerrahisi - Safra Kesesi Cerrahisi - İzmir
Adres

1394 sokak No: 11 Sağlık Merkezi Apartmanı. Kat: 4 Daire: 10 Alsancak - İzmir

Telefon

0 (232) 464 67 68 - 0 (536) 355 27 66

1 - Laparoskopik Fıtık Cerrahisi Kursu

Laparoskopik ventral-insizyonel onarım tekniği ve önemli noktalar.

- 19 Nisan 2017

2 - Aşağıdan Yukarı Reflü

Namık Kemal Menteş Ege Gastroenteroloji Günleri

- 25 Şubat 2017

3 - Kanser hastalarında nütrisyon desteği

Beslenmenin kanser tedavisine tümör büyümesinin potansiyel modülasyonuna etkileri.

Hastane Eczacılığında Klinik Nütrisyon Eğitimi ve LLL Kursu - Antalya

- 09 Şubat 2017

4 - Video gösterileri eşliğinde mide kanserinde laparoskopik cerrahi

2. Bozyaka Mide Kanseri Cerrahisinde Güncel Durum Sempozyumu

- 09 Aralık 2016

5 - Başımız Dertte: Reflü Cerrahisi Yapılmış Hasta Nüksle Geldi!

33. Ulusal Gastroenteroloji Haftası. Antalya

- 27 Kasım 2016

6 - Laparoskopik Teknikler - Gastroözofageal Reflü ve Hiatal Herni

20. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya

- 16 Nisan 2016

7 - Barrett Özofagusu

5. Ulusal Fıtık Kongresi Sarıgerme

- 23 Ekim 2015

8 - Obezitede Nütrisyon

KEPAN LLL Kursu - İstanbul

- 15 Kasım 2014

9 - Non-displazik Barrett Tedavisi

19. Ulusal Cerrahi Kongresi, Antalya

- 18 Nisan 2014

10 - Obezitede Nütrisyon

KEPAN LLL Kursu - Ankara

- 15 Mart 2014

11 - Kanser anoreksisi

KEPAN LLL Kursu - Kanser Hastalarında Nütrisyon Desteği, İzmir - 30 Kasım 2013

12 - Parenteral nütrisyon ve komplikasyonları

Enteral - Parenteral Nütrisyon ve Eczacının Rolü, Ankara - 07 Eylül 2013

13 - Parenteral nütrisyon ve komplikasyonları

Enteral - Parenteral Nütrisyon ve Eczacının Rolü, İzmir - 15 Haziran 2013

14 - Palyatif Bakım Sempozyumu - I

Palyatif bakımda parenteral nütrisyon, İzmir - 23 Mayıs 2013

15 - Gastroözefajiel Reflü Hastalığı, Hastaların Söylediği Benim Bulduklarım (Olgularla Tartışma)

Hayat Boyu Tıp Eğitimi - Ankara Aile Hekimleri Derneği, Ankara - 20 Nisan 2013

16 - Laparoskopik Kasık Fıtığı Onarımları

Nüks kasık fıtıklarında laparoskopik onarım. 4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum - 13 Nisan 2013

17 - Laparoskopik Hiatus Fıtığı Onarımı ve Antireflü Cerrahi

4. Ulusal Fıtık Kongresi, Bodrum - 13 Nisan 2013

18 - Perioperatif dönemde Beslenme

İyileşmenin hızlandırılması: Prensibler. 8. Kepan kongresi, Antalya - 27 Mart 2013

19 - Kanser hastalarında beslenme desteği

Kanser anoreksisi. 8. Kepan kongresi, Antalya - 27 Mart 2013

20 - Kansere bağlı anoreksi

KEPAN Kış Nütrisyon Okulu, Antalya - 12 Ocak 2013

21 - Video-Based Education Session Single Port Surgery

General principles, XVI. Annuel Meeting of the European Society of Surgery İstanbul - 24 Kasım 2012

22 - Interactive Case Discussion - Key-pad

Upper GI Tract Diseases, XVI. Annuel Meeting of the European Society of Surgery İstanbul - 23 Kasım 2012

23 - Robotic surgery course

Robotic reflux surgery, XVI. Annuel Meeting of the European Society of Surgery İstanbul - 22 Kasım 2012

24 - İyileşmenin hızlandırılması

KEPAN LLL Kursu - Perioperatif Nütrisyon, İstanbul - 17 Kasım 2012

25 - Postoperatif iyileşmenin hızlandırılması

KEPAN Cerrahlarla Buluşuyor, İzmir - 12 Ekim 2012

26 - Gastroözofageal reflü cerrahisi: Redo cerrahi

18. Ulusal Cerrahi Kongresi, İzmir - 26 Mayıs 2012

27 - İyileşmenin hızlandırılması

KEPAN LLL Kursu - Perioperatif Nütrisyon, Ankara - 07 Nisan 2012

28 - İyileşmenin hızlandırılması

KEPAN LLL Kursu - Perioperatif Nütrisyon, İzmir - 25 Kasım 2011

29 - Kanser Anoreksisi

KEPAN LLL Kursu - Kanser Hastalarında Nütrisyon Desteği, İzmir - 25 Kasım 2011

30 - Kanser Anoreksisinin Mekanizması

KEPAN Güz Okulu, Antalya - 19 Kasım 2011

31 - Kanser Kaşeksisinde Farmakolojik ve Multimodal Tedavi

KEPAN Güz Okulu, Antalya - 19 Kasım 2011

32 - Hiatus Fıtığı: Anatomi, Teknikler ve Sorunlar - Krurorafi ve fundoplikasyon teknikleri

3. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya - 14 Ekim 2011

33 - A new innovativedual mesh - Ethicon Physiomesh

3. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya - 13 Ekim 2011

34 - Hiatal Fıtık: Fundoplikasyon teknikleri

3. Ulusal Fıtık Kongresi, Antalya - 12 Ekim 2011

35 - NOTES, tek insizyon laparoskopik cerrahi ve yeni teknolojilerin geleceği

2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Antalya - 22 Eylül 2011

36 - Mide Kanseri

Gastrointestinal Kanserler Kursu, Ankara - 07 Mayıs 2011

37 - Yeni SILS el aletleriyle kolesistektomi deneyimleri

10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul - 29 Nisan 2011

38 - Video Forum 1: Laparoskopik antireflü Cerrahisi. Teknik farklılıklar ve püf noktaları

10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul - 28 Nisan 2011

39 - Laparoskopik gastroözofageal reflü cerrahisi: Antireflü cerrahide komplikasyonlar, erken ve geç sonuçlar

10. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, İstanbul - 27 Nisan 2011

40 - Perioperatif dönemde nütrisyonel destek

8. KEPAN Kongresi - LLL Kursu - Perioperatif dönemde nütrisyonel destek, Antalya - 30 Mart 2011

41 - Video Paneli: Akalazya

4. Uludağ Üniversitesi Genel Cerrahide Güncel Yaklaşımlar Toplantısı, Uludağ - 18 Mart 2011

42 - Sessiz safra taşlarına yaklaşım: Cerrah gözüyle

Namık Kemal Menteş Ege Gastroenteroloji Günleri 2011, İzmir

- 13 Mart 2011

43 - Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Paneli

SILS, 27. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Antalya - 27 Kasım 2010

44 - Discussion on controversial issues of hiatal hernia & repair / Questions & answers

32. International Congress of European Hernia Society, İstanbul - 09 Ekim 2010

45 - Laparoskopik reflü cerrahisinde tartışmalı konular

16. Ulusal cerrahi kongresi Antalya

- 29 Mayıs 2010

46 - Genel cerrahide yeni teknoloji kullanımı

Tek giriş tekniği, 17. Ulusal cerrahi kongresi Ankara - 26 Mayıs 2010

47 - SILS

SILS Cholecystectomy, 8. International Congress & Training Workshops in Laparoscopy Kahire - 21 Ocak 2010

48 - Gastroözofageal reflü - Laringofarenfeal reflü

Cerrahi Tedavi, 31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi Antalya - 31 Ekim 2009

49 - Tek port laparoskopik cerrahi

SILS kolesistektomi, 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya - 28 Ekim 2009

50 - Laparoskopik hiatus cerrahisi kursu

Gastroözofageal reflü hastalığının kliniği ve tanı yöntemleri, 9. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi Antalya - 28 Ekim 2009

51 - SILS

One trocar Cholecystectomy, I. Congress of Minimally Invasive Surgery Bakü - 28 Eylül 2009

52 - Minimal invaziz akalazya cerrahisi

2. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi, Ankara - 23 Eylül 2009

53 - Kanser Anoreksisi

KEPAN LLL Kursu - Kanser Hastalarında Nütrisyon Desteği, Ankara - 21 Eylül 2009

54 - Gelecek: NOTES ve Tek-Port Laparoskopi

II. Ege Laparoskopi Günleri: Tek Port Laparoskopi Kursu, İzmir - 09 Mayıs 2009

55 - SILS kolesistektomi

Single incision laparoscopic surgery, 1. Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi Kıbrıs - 01 Mayıs 2009

56 - Perioperatif Nütrisyon

KEPAN LLL Kursu - Perioperatif dönemde nütrisyonel destek, Ankara - 30 Nisan 2009

57 - Değişik Yönleriyle Gastroözofajiyal Reflü Hastalığı

Cerrahi Tedavi: Kime ? Ne zaman ?, 25. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Adana - 13 Kasım 2008

58 - Abdominal Ağrıda Genel Yaklaşım

Abdominal Ağrıda Klinisyen Gözü ile Klinik Yaklaşım, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya - 03 Kasım 2008

59 - Gastrointestinal Stromal Tümörlerin Tanı ve Takibi

GIST´ de Cerrahi Yaklaşım, 29. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya - 02 Kasım 2008

60 - Gastroözofageal reflü hastalığı

Gastroözofageal reflü hastalığında laparoskopik cerrahi tedavi, Ege Bölgesi Cerrahi Derneği İzmir - 06 Ekim 2008

61 - Laparoskopik reflü cerrahisinde tartışmalı konular

Barrett özofagusu - Yama Kullanımı, Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya

- 30 Mayıs 2008

62 - Özofagus tümörlerine yaklaşım

Cerrahi tedavi, XIII. Ege Onkoloji Günleri Çeşme - 02 Mayıs 2008

63 - Hiatal Fıtık

Hiatal fıtıklar, tanı, sınıflama, Kayseri Fıtık Günleri Kayseri - 26 Nisan 2008

64 - Gastroözofageal Reflü Hastalığı

İntraoperatif ve postoperatif sorunlar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Günleri. Ankara - 23 Kasım 2007

65 - Gastrik Band tatbiki yapılan hastaların komplikasyonları ve tedavileri

I. Obezite Cerrahisi ve Tedavisi Sempozyumu İstanbul - 20 Kasım 2007

66 - Parenteral beslenme

2. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu Kapadokya - 02 Eylül 2007

67 - Gastroözofageal reflü hastalığında ne zaman ve hangi tedavi ?

8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi, Antalya - 04 Temmuz 2007

68 - Laparoskopik obezite cerrahisinde komplikasyonlar

8. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi - 04 Temmuz 2007

69 - Hiatus hernisi

Laparoskopik Teknikler, 2. Ulusal Fıtık Kongresi Antalya - 19 Mayıs 2007

70 - Gastroesophageal reflux disease

The role of laparoscopic antireflux surgery, 7. Rusya Ulusal Gastroenteroloji Kongresi Moskova - 21 Mart 2007

71 - Gastroözofageal reflü cerrahisi

2. Uludağ Genel Cerrahide Güncel Yaklaşım Kongresi, Bursa - 09 Mart 2007

72 - Gastroözofageal reflü hastalığında cerrahi ve sonuçları

Ege Gastroenteroloji Günleri, İzmir - 02 Mart 2007

73 - Karın duvarı fıtıklarında açık onarımlar

Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya - 26 Mayıs 2006

74 - Videoskopik özofagus, mide girişimleri

7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi İstanbul - 21 Eylül 2005

75 - Evolving issues in the treatment of gastroesophageal reflux disease

Surgical therapy, 13th International & 1st National Postgraduate Course New Frontiers in the Diagnosis and Management of GI Diseases İzmir - 26 Mayıs 2005

76 - Hiatus fıtığı

Laparoskopik onarımlar, Ulusal Fıtık Kongresi Kapadokya - 20 Mayıs 2005

77 - Nörolojik yoğun bakımda nütrisyon

Parenteral nütrisyon, I. Nörolojik Yoğun Bakım Sempozyumu İzmir - 23 Nisan 2005

78 - Üst gastrointestinal sistemde tedaviler

Cerrahi tedaviler, Ege Gastroenteroloji Günleri İzmir - 04 Mart 2005

79 - Kasıkta sorular ve sorunlar

Nüks fıtık. Ne yapalım ?, Ege Fıtık Günleri İzmir - 23 Eylül 2004

80 - Kasık fıtığı cerrahisinde güncel yaklaşımlar

Komplikasyonlar ve nükse yaklaşım, Ulusal Cerrahi Kongresi Antalya - 28 Mayıs 2004

81 - Gastroözofjiyal reflü hastalığında cerrahi tedavi

III. Ege Dahili Tıp Günleri, İzmir - 16 Nisan 2004

82 - Gastroözofajiyal reflü hastalığı ve ekstraözofageal bulguları

Gastroözofajiyal reflüde laparoskopik cerrahinin yeri, Bursa - 19 Mart 2004

83 - Gastroözofajiyal reflü hastalığı ve ekstraözofageal bulguları

Gastroözofajiyal reflüde laparoskopik cerrahinin yeri, Diyarbakır - 18 Mart 2004

84 - Gastroözofajiyal reflü hastalığı ve ekstraözofageal bulguları

Gastroözofajiyal reflüde laparoskopik cerrahinin yeri, Aydın - 10 Mart 2004

85 - Telemedisin ve teleskopik cerrahi

Ege Bölgesi Cerrahi Derneği İzmir - 01 Mart 2004

86 - Gastroözofajiyal reflü hastalığı ve ekstraözofageal bulguları

Gastroözofajiyal reflüde laparoskopik cerrahinin yeri, Denizli - 11 Şubat 2004

87 - İnguinal herni

Kasık fıtığı nükslerine yaklaşım, Kocaeli Fıtık Günleri Kocaeli - 09 Ocak 2004

88 - Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu

SSK İzmir Eğitim Hastanesi İzmir - 25 Aralık 2003

89 - İnguinal herni

Nükslere yaklaşım, İnguinal Hernilerde Videoendoskopinin Yeri Sempozyumu İstanbul - 19 Aralık 2003

90 - Gastroözofajiyal reflü cerrahisinde komplikasyonlar ve reoperasyon

6. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi İstanbul - 22 Ekim 2003

91 - Robotik cerrahi ve teletıp

20. Ulusal Gastroenteroloji Haftası Kuşadası - 02 Ekim 2003

92 - Nontravmatize akut batında radyolojiden beklentiler

TRD Acil Radyoloji Eğitim Sempozyumu İzmir - 25 Nisan 2003

93 - Laparoskopik Nissen fundoplikasyonu

I. Ege Laparoskopik Nissen Fundoplikasyonu Eğitim Kursu İzmir - 15 Nisan 2003

94 - Akut karın tanı ve tedavisinde yeni teknolojilerin yeri

II. Ege Dahili Tıp Günleri İzmir - 28 Mart 2003

95 - Gastroözofajiyal reflü hastalığında: Şimdi cerrahi zamanı demek için

Ege Gastroenteroloji Günleri İzmir - 28 Şubat 2003

96 - Reflü hastalığı ve cerrahi tedavisi

Türk Gastroenteroloji Derneği İzmir - 30 Ocak 2003

97 - Akut pankreatitte nütrisyon desteği

IV. KEPAN Kongresi Paneli Bursa - 12 Aralık 2002

98 - Reflüde güncel tedavi yaklaşımları

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezuniyet Sonrası Eğitim Manisa - 06 Haziran 2002

Sizlere daha iyi, daha hızlı ve daha güvenli bir kullanım sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Çerez Politikamız için tıklayınız.