Prof. Dr. Sinan Ersin - Mide Kanseri Cerrahisi - Reflü Cerrahisi - Safra Kesesi Cerrahisi - İzmir
Adres

1394 sokak No: 11 Sağlık Merkezi Apartmanı. Kat: 4 Daire: 10 Alsancak - İzmir

Telefon

0 (232) 464 67 68 - 0 (536) 355 27 66

1 - Hangisinden başlamalı: Tek port kolesistektomi mi tek port appendektomi mi ? (Sözel Bildiri Üçüncülük Ödülü)

Taylan Sezer, Özgür Fırat, İlhami Solak, Adem Güler, Sinan Ersin, Cüneyt Hoşcoşkun. 12. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2015 – Antalya.

2 - İnce Bağırsak Kaynaklı Gastrointestinal Tümörlerde Prognoza Etkili Faktörler.

Berk Göktepe, Taylan Özgür Sezer, Tayfun Yoldaş, Özgür Fırat, Sinan Ersin, Bülent Karabulut, Adem Güler. 11. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi 2014 – Kıbrıs

3 - Gebelikte kanserli olguda Krukenberg Tümörü Gelişimi.

A Guler, E Ekmekcigil, T Sezer, A Uguz, M Unver, O Fırat, Sinan Ersin. 11. Ulusal Hepatogastroenteroloji Kongresi 2014 – Kıbrıs

4 - Robot yardımlı laparoskopik cerrahi: Tek merkezden erken dönem sonuçlar

Erkan Güler, Taylan Özgür Sezer, Özer Makay, Özgür Fırat, Sinan Ersin, Mustafa Yılmaz. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014 – Antalya

5 - Tek port laparoskopik splenektomi; gerekli mi?

Taylan Özgür Sezer, Hayrullah Yıldırım, Özgür Fırat, Sinan Ersin, İlhami Solak, Adem Güler, Cüneyt Hoşcoşkun 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014 – Antalya

6 - Gastric Cancer

E Ekmekçigil, G Adem, H. Yildirim, T.Sezer, A. Uguz, T. Kose, O. Firat, Sinan Ersin. 10th International Gastric Cancer Congress 2013 – Verona – Italy

7 - Krukenberg Tumor

E. Ekmekcigil, O.Fırat, A.Guler, T.O. Sezer, A.Uguz, C.Hoscoskun, Sinan Ersin. 10th International Gastric Cancer Congress 2013 – Verona – Italy

8 - Laparoskopik Transabdominal Preperitoneal Herni Onarımı.

Taylan Özgür Sezer, Azer Ismailov, Tayfun Yoldaş, Özgür Fırat, Adem Güler, Cüneyt Hoşcoşkun, İlhami Solak, Sinan Ersin. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2013 - Bodrum.

9 - Laparoskopik Tek İnsizyon Ameliyatlarda Fasya Kapatmada Kolay ve Hızlı Bir Teknik

Taylan Özgür Sezer, Hayrullah Yıldırım, Ömer Vedat Ünalp, Özgür Fırat, İlhami Solak, Sinan Ersin, Cüneyt Hoşcoşkun. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2013 - Bodrum. 

10 - Robot Yardımlı Laparoskopik Nissen Rozetti Fundoplikasyon: Erken Sonuçlarımız.

Özgür Fırat, Taylan Özgür Sezer, Alper Uğuz, Sinan Ersin. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2013 - Bodrum.

11 - Akalazyanın Laparoskopik Tedavisinde On Yıllık Deneyim.

Özgür Fırat, Taylan Özgür Sezer, Alper Uguz, Sinan Ersin. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2013 - Bodrum.

12 - Tek Port Laparoskopik Kolesistektomi Deneyimimiz.

Taylan Özgür Sezer, Hayrullah Yıldırım, Ömer Vedat Ünalp, Alper Uğuz, Özgür Fırat, İlhami Solak, Cüneyt Hoşcoşkun, Sinan Ersin. 11. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2013 - Bodrum.

13 - D1 ve D2 Lenf Nodu Diseksiyonu Uygulanan Opere Mide Kanseri Olgularının Retrospektif Analizi.

Adem Güler, Ela Ekmekçigil, Hayrullah Yıldırım, Taylan Özgür Sezer, Alper Uğuz, Timur Köse, Özgür Fırat, Sinan Ersin. 

14 - The effect of antireflux surgery on symptoms and findings of laryngopharyngeal reflux patients.

Vardar R, Sahin M, Yapali S, Ogut F, Sinan Ersin, Kiraz T, Ozutemiz O, Bor S. UEGW 2012 - Berlin

15 - A Feasible Technique for Intraoperative Endoscopy of Gastrointestinal Bleeding: Clothed Endoscopy.

T Sezer, H Yildirim, O Unalp, T. Yoldas, O Firat, Sinan Ersin, A Güler, C Hoscoskun. 20th International Congress of the European Association for Endoscopy Surgery, 78(9), 439-440. Brussels, Belgium, 20–23 June 2012

16 - The Effect of Cholecystectomy on Gastroesophageal Reflux Symptoms: A Prospective Controlled Study.

Vardar R, Karakose S, Tekeli T, Sinan Ersin, Bor S. Digestive Disease Week (DDW) Gastroenterology; Vol. 140, Issue 5, Suppl 1, Page S-628, 2011 - Chicago.

17 - Gastrointestinal Tümörlerde Laparoskopik Rezeksiyon.

Adem Güler, Gülten Gezer, Özgür Fırat, Taylan Özgür Sezer, Sinan Ersin. 2. Ulusal Minimal İnvaziv Cerrahi Kongresi 2011 - Antalya

18 - Nissen Fundoplikasyonu Cerrahisinin Larengofaringeal Reflü Üzerine Etkisi

Kirazlı T, Öğüt F, Akyıldız S, Şahin M, Öztürk K, Sinan Ersin, Bor S, Vardar R. 33. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi 26-30 Ekim 2011 – Antalya

19 - Coexistence of gastric cancer and gastrointestinal stromal tumor: Report of two cases. (Poster)

Özgür Fırat, Can Karaca, Sinan Ersin, Adem Güler. 8. International Gastric cancer Congress 2009 – Krakow

20 - Single incision laparoscopic cholecystectomy: Is it more than a challenge? (Poster)

Özgür Fırat, Özer Makay, Murat Sözbilen, Sinan Ersin. 17. International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery 2009 – Prag

21 - Factors predicting survival in perforated peptic ulcer.

Özgür Firat, Can Karaca, Mustafa Özsoy, M. Unver, Varlık Erol, Özer Makay, Cemil Caliskan, Levent Yeniay, Murat Sözbilen, Sinan Ersin, Adem Guler, Hasan Kaplan. 10th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. 2009 May 13-17, Antalya

22 - Mide kanseri cerrahisi geçiren hastalarda omega – 3 yağ asidlerinin kan laktik asid düzeyi üzerine etkisi. (Poster Sunumu Üçüncülük Ödülü)

 Yeniay, Unalp M, Özer Makay, Pirim A, Sezgin Ulukaya, Meltem Uyar, Sinan Ersin, Adv Ther. 2007 247-57., İngilizce, 2007

23 - Mekanik barsak obstrüksiyonunun nadir bir sebebi: abdominal koza sendromu

Can Karaca, Levent Yeniay, Sinan Ersin, Özgür Fırat, Mircelal Kazımi, Erdem Cartı. Ege Cerrahi Kongresi. P – 10, 23 – 26 Nisan 2009, İzmir. 

24 - Karın duvarında endometriozis tanılı 6 olgu.

Erdem Cartı, Özgür Fırat, Can Karaca, Murat Sözbilen, Sinan Ersin, Hasan Kaplan, Adem Güler. Ege Cerrahi Kongresi. P – 123, 23 – 26 Nisan 2009, İzmir.

25 - Tek insizyon ile laparoskopik kolesistektomi.

Özgür Fırat, Sinan Ersin, Murat Sözbilen. Ege Cerrahi Kongresi. S – 30, 23 – 26 Nisan 2009, İzmir.

26 - Üst Gastrointestinal sistem stromal tümörlerinin endosonografik ve histopatolojik özelliklerinin değerlendirilmesi.

Nevin Oruç, Ahmet Aydın, Fatih Tekin, Adem Güler, Sinan Ersin, Başak Doğanavşargil, Müge Tunçyürek, Tankut İlter. 26. Ulusal gastroenteroloji Kongresi 14-18 Ekim 2009 Ankara

27 - Do omega-3 fatty acids have any impact on serum lactate levels after major gastric cancer surgery?

Özer Makay, Tayfun Kaya, Özgür Firat, Mehmet Uyar, Sinan Ersin. 30. ESPEN Congress 2008 – Florence (Poster)

28 - Solak cerrah ve endoskopik cerrahi: solaklık üstesinden gelinmesi gereken bir sorun mu?

Özer Makay, Özgür Fırat, Gökhan İçöz, Sinan Ersin. Ulusal Cerrahi Kongresi. Bildiri no: Min – 15, 28 – 31 Mayıs 2008, Antalya.

29 - Mide gastrointestinal stromal tümörlerinde cerrahi: Ege Üniversitesi deneyimi.

Alper Uğuz, Özgür Fırat, Murat Sözbilen, Başak Doğanavşargil, Müge Tunçyürek, Sinan Ersin, Adem Güler, Hasan Kaplan. Ulusal Cerrahi Kongresi. Bildiri no: Gis – P - 43, 28 – 31 Mayıs 2008, Antalya.

30 - Üst gastrointestinal sistem kanamalarında mortaliteye etkili prognostik faktörler.

Özgür Fırat, İsmail Özsan, Mustafa Özsoy, Mutlu Ünver, Hasan Kaplan, Sinan Ersin, Murat Sözbilen, Adem Güler. Ulusal Cerrahi Kongresi. Bildiri no: Gis – P - 48, 28 – 31 Mayıs 2008, Antalya.

31 - Laparoscopic transhiatal esophagectomy for carcinoma of the esophagus: reports of 2 cases. (Poster)

Sinan Ersin, Özer Makay,Ömer Özütemiz. EAES 13. International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery 2005 – Venice

32 - Gastric remnant cancer.

Güler A, Fırat Ö, Makay Ö, Çalışkan C, Sinan Ersin, Solak İ. 7. International Gastric Cancer Congress. May 9-12, 2007, Sao Paulo-Brazil (Poster)

33 - Diagnostic Laparoscopy in Gastric Cancer.

Güler A, Fırat Ö,Makay Ö,Çalışkan C, Sinan Ersin, Solak İ. 7. International Gastric Cancer Congress. May 9-12, 2007, Sao Paulo-Brazil (Poster)

34 - A Diferent Type of Splenic Trauma.

Yazıcı P, Aydın U, Çalışkan C, Sinan Ersin, Kaplan H. Europan Journal of Trauma and Emergency Surgery.  May 23-26 2007, Graz, Austria (Poster)

35 - The role of allopurinol on oxydative stress in caustic esophageal burn: cure or stricture?

Makay O, Firat O, Yukselen V, Vardar E, Yenisey C, Bicakci T, Sinan Ersin, Ozutemiz O. 42nd Congress of the European Society for Surgical Research, May 23-26 2007 Rotterdam, Holland. (Poster)

36 - Long-term outcome of laparoscopic antireflux surgery in patients with non-erosive gastroesohageal reflux disease.

Vardar R, Fırat O, Sinan Ersin, Bor S. EAGE postgraduate course. Gastroesophageal reflux disease. May 6, 2007 - İstanbul.

37 - Non-eroziv gastroözofageal reflü hastalarının laparoskopik antireflü cerrahi sonuçları.

R. Vardar, Ö. Fırat, Sinan Ersin, S. Bor. 24.Ulusal Gastroenteroloji Haftası, 16-21 Ekim 2007, Nevşehir, Sözlü Bildiri

38 - Eş zamanlı gastrointestinal stromal tümör ve epitelyal malign tümör birlikteliği: iki olgu sunumu.

Yazar (lar), Erhan Akgün, Sinan Ersin, Ege Tıp Dergisi 43 ( 3 ) : 181 - 185, 2004., Türkçe, 2004

39 - Sentetik materyal kullanılarak herni onarımı sonrasında erken ve geç dönemde greft eksizyonu uygulanan olgularda klinik deneyimimiz.

İ. Özsan, T. Sezer, E.B. Cartı, Ö. Fırat, M. Sözbilen, Sinan Ersin. 2.Ulusal Fıtık Kongresi, 17-20 Mayıs 2007, Antalya, Sözlü Bildiri

40 - Akalazya tedavisinde minimal invaziv cerrahi: 28 olguda laparoskopik Heller myotomi – Dor fundoplikasyon

M. Sözbilen, Ö. Firat, B. Gürcü, Ö. Makay, S. Bor, Ö. Özütemiz, H. Kaplan, Sinan Ersin. 8.Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi,1-4 Temmuz 2007, Poster Bildiri

41 - Midenin collision (çarpışma) tümörü: Eşzamanlı GIST ve adenokarsinom birlikteliği

Fırat Ö, Kaya T, Makay Ö, Çalışkan C, Tunçyürek M, Sinan Ersin. Ulusal Cerrahi Kongresi / Mayıs 2006 – Antalya

42 - İmmun trombositopenik purpurada splenektomi ne zaman yapılmalı?

Yazıcı P, Aydın Ü, Çalışkan C, Ünalp ÖV, Sözbilen M, Sinan Ersin, Kaplan H. Ulusal Cerrahi Kongresi / Mayıs 2006 – Antalya

43 - Dalağın nadir görülen tümörleri: Dalak hamartomları

Aydın Ü, Yazıcı P, Çalışkan C, Ünalp ÖV, Sözbilen M, Sinan Ersin. Ulusal Cerrahi Kongresi / Mayıs 2006 – Antalya

44 - Dalakta Müsinöz adenokarsinom metastazı

Aydın Ü, Yazıcı P, Çalışkan C, Ünalp ÖV, Ünsal MG, Sözbilen M, Sinan Ersin. Ulusal Cerrahi Kongresi / Mayıs 2006 – Antalya

45 - Serum tümör belirteçlerinin mide kanserinde klinik değeri ve sağkalıma etkisi var mı?

Sezer TO, Aktaş A, Yıldırım H, Ünalp ÖV, Uguz A, Fırat Ö, Sinan Ersin, Hoşcoşkun C, Güler A. 30. Ulusal gastroenteroloji haftası 2013 - Antalya.

46 - Dalakta Kist Hidatik olguları: Klinik çalışma

Yazıcı P, Aydın Ü, Çalışkan C, Yeniay L, Zeytunlu M, Kılıç M, Sinan Ersin. Ulusal Cerrahi Kongresi / Mayıs 2006 – Antalya

47 - Mide Kanserinde Diagnostik Laparoskopi

Güler A, Fırat Ö, Makay Ö, Çalışkan C, Sinan Ersin, Solak İ. 23. Ulusal gastroenteroloji Kongresi 4-7 Kasım 2006, İstanbul

48 - Deneysel alkali özofagus yanıklarında allopurinol kullanımının etkinliği.

Makay Ö, Yükselen V, Fırat Ö, Vardar E, Yenisey Ç, Sinan Ersin, Özütemiz Ö. Ulusal Cerrahi Kongresi. S31, 24 – 28 Mayıs 2006, Antalya. 

49 - Morgagni hernisi bulunan erişkin bir hastada greft ile laparoskopik onarım

Kırdök Ö, Fırat Ö, Makay Ö, Sinan Ersin. Ulusal Cerrahi Kongresi. P369, 24 – 28 Mayıs 2006, Antalya. 

50 - Akut kolesistitte erken cerrahi tedavi.

Mustafa Yılmaz, Ahmet Çoker, Yamaç Erhan, Sinan Ersin, Ulusal Cerrahi Kongresi 1992 - İstanbul., Türkçe, 1992

51 - Is testicular perfusion influenced during laparoscopic inguinal hernia surgery? Results of a prospective randomized study. (Poster)

Sinan Ersin, Ünal Aydın, Özer Makay, Gökhan İçöz, Sadık Tamsel, Refik Killi. EAES 13. International Congress of the European Association for Endoscopic Surgery 2005 - Venice

52 - Akalazya tedavisinde minimal invaziv cerrahi: 8 olguda laparoskopik Heller miyotomi – Dor fundoplikasyonu. (Poster)

Özer Makay, Barış Gürcü, İsmail Özsan, Serhat Bor, Ömer Özütemiz, Ulus S. Akarca, Sinan Ersin. 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2005 – İstanbul

53 - Mide kanserlerinde DNA tamir genleri olan XRCC1 ve ERCC1 genlerinin mutasyon analizi, genotip fenotip ilişkisi

Elmir Asgerov, Ruslan Hasanov, Taylan Özgür Sezer, Rasim Farajov, Özgür Fırat, Sinan Ersin, Afig Berdeli, Adem Güler. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi 16-20 Nisan 2014 – Antalya

54 - Laparoskopik splenektomi: Ege üniversitesi deneyimi. (Poster)

Barış Gürcü, Özer Makay, Murat Sözbilen, Hasan Kaplan, Murat Tombuloğlu, Sinan Ersin. 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2005 – İstanbul

55 - Özofagus divertiküllerinde laparoskopik cerrahi: 2 olgunun sunumu. (Poster)

İsmail Özsan, Barış Gürcü, Özer Makay, Serhat Bor, Ömer Özütemiz, Sinan Ersin. 7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2005 – İstanbul

56 - Özofagus kanseri tedavisinde laparoskopik transhiatal özofajektomi: 3 olgunun incelenmesi. (Poster)

Murat Sözbilen, Özer Makay, Barış Gürcü, Hasan Kaplan, Ömer Özütemiz, Sinan Ersin.  7. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2005 – İstanbul

57 - İleri yaş hastalarda laparoskopik kolesistektomi

Barış Gürcü, Özer Makay, Sinan Ersin, Erhan Akgün, Mustafa Yılmaz., Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 – Antalya, Türkçe, 2004

58 - Gastroözofajiyal reflü hastalığında laparoskopik cerrahi ve komplikasyonlar

Gökhan Ünsal, Volkan Arayıcı, Murat Aynacı, Serhat Bor, Özdemir Yararbaş, Sinan Ersin., Ulusal Cerrahi Kongresi 2004 – Antalya, Türkçe, 2004

59 - Midede submukozal stromal bir tümör? Olgu Sunumu

Başak Doğanavşargil, N.Özsan, Taner Akalın, Sinan Ersin, Ahmet Aydın, Müge Tunçyürek. XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu 2004 – Gaziantep

60 - D-Dimer, strongüle inguinal fıtıklarda belirleyici olabilir mi?

Özer Makay, Gökhan İçöz, Zahide Kurt, Zafer Önen, Barış Gürcü, Sinan Ersin. 1. Ulusal Fıtık Kongresi Kapadokya – 2005 (En İyi Sözel Bildiri Ödülü)

61 - Laparoskopik fıtık cerrahisi testiküler kan akımını etkiliyor mu? (Sözlü)

Ünal Aydın, Özer Makay, Gökhan İçöz, Sadık Tamsel, Refik Killi, Murat Sözbilen, Sinan Ersin. 1. Ulusal Fıtık Kongresi Kapadokya - 2005

62 - Otuz dört Spigelian fıtık: Çok merkezli prospektif çalışma. (Sözlü)

Koray Topgül, Selman Sökmen, Sinan Ersin, Ahmet Türkçapar, Hakan Gök, Nuri Gönüllü, Melih Paksoy, Metin Ertem, Zafer Malazgirt. Ulusal Fıtık Kongresi Kapadokya - 2005

63 - Ege bölgesinde mide tümörleri: 356 olgunun endoskopik ve histopatolojik değerlendirmesi.

Sinan Akay, Adem Güler, Elmas Kasap, Ömer Özütemiz, Ahmet Aydın, Serhat Bor, Fulya Günşar, Müge Tunçyürek, Sinan Ersin, Tankut İlter, XX. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2003 – İzmir, Türkçe, 2003

64 - Neden meme koruyucu cerrahi ?

Murat Dayangaç, Murat Kapkaç, Sinan Ersin, Rasih Yılmaz, Emin Özdedeli, Işıl Bilgen, Necmettin Özdemir, Zeynep Özsaran, VII.Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2003 – Antalya, Türkçe, 2003

65 - İleri yaş ve meme kanseri

Murat Dayangaç, İsmet Sağlam, Murat Kapkaç, Rasih Yılmaz, Emin Özdedeli, Erhan Akgün, Sinan Ersin, Orhan Özbal., VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2003 – Antalya, Türkçe, 2003

66 - Lenfödem cerrahi yöntemin bir sonucu mu ?

Murat Dayangaç, Özer Makay, Murat Aynacı, Erhan Akgün, Rasih Yılmaz, Sinan Ersin, Murat Kapkaç, Orhan Özbal, VII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 2003 – Antalya, Türkçe, 2003

67 - The effects of alpha-tocopherol and dietary arginine supplementation on bacterial translocation in a rat model of biliary obstruction

Pars Tuncyurek, Sinan Ersin, Mustafa Sarı, Özer Makay, Murat Alkanat, Işıl Mutaf, Ceyda Gülter, 24.ESPEN Congress- 2002 Glasgow, İngilizce, 2002

68 - Nissen fundoplication modifies the pressure profile and length of the lower esophageal sphincter.

Koray Tuncer, Sinan Ersin, Richard Gilbert, Serhat Bor, 10th United European Gastroenterology Week 2002 – Geneva, İngilizce, 2002

69 - Antireflux surgery modifies the pressure profile and length of the lower esophageal sphincter.

Koray Tuncer, Sinan Ersin, Richard Gilbert, Serhat Bor., 12th World Congress of the International Association of Surgeons and Gastroenterologists 2002 - Istanbul, İngilizce, 2002

70 - Tıkanma ikterinde arginin ve vitamin E’nin barsak morfolojisi ve bakteriyel translokasyona etkisi.

Mustafa Sarı, Özer Makay, Sinan Ersin, Mustafa Yılmaz, Işıl Mutaf, Ceyda Gülter., Ulusal Cerrahi Kongresi 2002 – Antalya., Türkçe, 2002

71 - Gastroözofageal reflü hastalığı cerrahisi sonrası irritabl barsak sendromu sıklığı. (Sözlü)

Elmas kasap, Sinan Ersin, Gül Kitapçıoğlu, Tankut İtler, Serhat Bor. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2004 - Antalya

72 - Laparoskopik splenektomi.

Sinan Ersin, Özer Makay, Murat Kapkaç, Hasan Kaplan, Ali Koyuncu, Filiz Büyükkececi., Ulusal Cerrahi Kongresi 2002 – Antalya., Türkçe, 2002

73 - Gastroözofageal reflü hastalığında cerrahi.

Özer Makay, Sinan Ersin, Serhat Bor, Koray Tuncer, Murat Alkanat, Özdemir Yararbaş, Hanefi Çavuşoğlu, 5. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2002 - Istanbul, Türkçe, 2002

74 - Protective Effects of Fiber Enriched Diets in Radiation Enteritis.

Mehmet Erikoglu, Murat Kapkac, Sinan Ersin, Mustafa Esassolak, Omür Karakoyun Celik, Murat Alkanat, Oguz Sipahioglu, 23. ESPEN Congress 2001 Munih, İngilizce, 2001

75 - The effect of glutamine and arginine enriched diet on bacterial translocation in a rat model of radiation-induced enteritis.

Sinan Ersin, Pars Tunçyürek, Murat Dayangaç, Mustafa Esassolak, Murat Alkanat, Mustafa Yılmaz., X. Avrupa Cerrahi Kongresi 2000 Istanbul, İngilizce, 2000

76 - Vertical banded gastroplasty (VBG) ın morbid obesity surgery: a review of 25 cases

Rasih Yılmaz, Sinan Ersin, Murat Dayangaç, Candeğer Yılmaz, Onur Yaprak, Taylan Kabalak, X. Avrupa Cerrahi Kongresi- 2000 Istanbul., İngilizce, 2000

77 - Laparoskopik splenektomi.

Sinan Ersin, Özer Makay, Murat Kapkaç, Hasan Kaplan, Filiz Büyükkececi., 5. Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Kongresi 2002 - Istanbul, Türkçe, 2002

78 - Reflü cerrahisinde preoperatif ayrıntılı değerlendirmenin önemi.

Serhat Bor, Sinan Ersin, Koray Tuncer, Fulya Günşar, Özdemir Yararbaş, Hanefi Çavuşoğlu, XVII. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2000 - Antalya., Türkçe, 2000

79 - Arjininden zengin diyet ve megestrol asetat´ın intestinal morfometri, karaciğer fonksiyonları ve histolojisine etkileri.

Pars Tunçyürek, Mustafa Tercan, Sinan Ersin, Gül Yüce, Murat Alkanat, Özdemir Yararbaş., III. KEPAN kongresi- 2000 Istanbul, Türkçe, 2000

80 - Deneysel radyasyon enteritinde arjininden ve glutaminden zengin diyetlerin profilaktik ve terapötik etkileri

Pars Tunçyürek, Sinan Ersin, Mustafa Esassolak, Murat Alkanat, Mustafa Yılmaz, III. KEPAN kongresi- 2000 Istanbul, Türkçe, 2000

81 - Vertikal band gastroplasti ve Helicobacter pylori

Rasih Yılmaz, Sinan Ersin, Candeğer Yılmaz, Onur Yaprak , Taylan Kabalak, 1. Morbid Obezite Kongresi 2000 - İstanbul, Türkçe, 2000

82 - Morbid Obezite - Vertikal band gastroplasti: 25 olgu

Rasih Yılmaz, Sinan Ersin, Candeğer Yılmaz, Taylan Kabalak, Onur Yaprak, 1. Morbid Obezite Kongresi 2000 - İstanbul, Türkçe, 2000

83 - Postoperative pulmonary complications in upper abdominal surgery

Özen Başoğlu, Feza Bacakoğlu, Sinan Ersin, Mehmet Erikoğlu, Timur Köse., European Respiratory Society 1999 Annuel Congress - Madrid, İngilizce, 1999

84 - İntramammar olarak uygulanan östradiol, östriol, östron ve progesteronun sıçanların meme dokusu üzerine etkisi

Eray Kara, Rasih Yılmaz, Yamaç Erhan, Sinan Ersin, Emin Özdedeli, Orhan Özbal., Ulusal Cerrahi Kongresi 1998 - İzmir., Türkçe, 1999

85 - Deneysel intestinal obstrüksiyon modelinde somatostatin ve C vitaminin bakteriyel translokasyona etkisi

Mahir Akyıldız, Sinan Ersin, Erkan Oymacı, Erhan Akgün, Murat Dayangaç, Murat Kapkaç, Ulusal Cerrahi Kongresi 1998 - İzmir., Türkçe, 1999

86 - Kolonun psödoobstrüksiyonu (Ogilvie Sendromu).

Mustafa Tercan, Sinan Ersin, Rafet Dinç, Hakan Canbaz, Mahir Akyıldız, Mustafa Korkut., VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 1999 - Antalya., Türkçe, 1999

87 - Anal fissürün cerrahi tedavisinde kapalı lateral sfinkterotomi

Mustafa Tercan, Sinan Ersin, Şükrü Kasap, Hakan Canbaz, Özer İlkgül, Mustafa Korkut., VIII. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 1999 - Antalya., Türkçe, 1999

88 - İn situ meme kanserleri - Ege deneyimi

Servet Yetgin, Murat Kapkaç, Sinan Ersin, Rasih Yılmaz, Emin Özdedeli, Orhan Özbal, Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 1999 - İstanbul, Türkçe, 1999

89 - Meme kanserinde lokoregional nükse etkili faktörler

Mustafa Sarı, Mehmet Erikoğlu, Sinan Ersin, Ahmet Eldem, Murat Kapkaç, Rasih Yılmaz, Emin Özdedeli, Orhan Özbal, V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 1999 - İstanbul., Türkçe, 1999

90 - Meme kanserlerinde aksiller tutulum ve lokoregional nüks

Mehmet Erikoğlu, Sinan Ersin, Murat Kapkaç, Ahmet Eldem, Rasih Yılmaz, Emin Özdedeli, Orhan Özbal, V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 1999 - İstanbul., Türkçe, 1999

91 - T0N1 Tümörlerin tedavisi

Sinan Ersin, Mustafa Sarı, Ahmet Eldem, Murat Kapkaç, Rasih Yılmaz, Emin Özdedeli, Orhan Özbal, V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 1999 - İstanbul., Türkçe, 1999

92 - Meme kanserlerinde aksiller tutulum ve lokoregional nüks

Mehmet Erikoğlu, Sinan Ersin, Murat Kapkaç, Ahmet Eldem, Rasih Yılmaz, Emin Özdedeli, Orhan Özbal, V. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 1999 - İstanbul., Türkçe, 1999

93 - Mide ve duodenumda multipl kitleler, gastrointestinal stromal tümör ve heterotopik pankreas dokusu birlikteliği, Olgu sunumu

N. Özsan, Başak Doğanavşargil, Deniz Nart, Sinan Ersin, Ahmet Aydın,  Müge Tunçyürek. XVII. Ulusal Patoloji Sempozyumu 2004 - Gaziantep

94 - The effect of lymph node metastase, histopathologic type and grade of tumor on survival in breast cancer.

Ahmet Eldem, Sinan Ersin, Mahir Akyıldız, Cahit Yılmaz, Murat Kapkaç, Orhan Özbal, Emin Özdedeli, 10th International Congress on Senology 1998-Oporto, İngilizce, 1998

95 - The stomach-partitioning gastrojejunostomy for malignant pyloric obstruction: A new type of bypass procedure

Adem Güler, Eray Kara, Servet Yetgin, Erkan Oymacı, Gökhan İçöz, Sinan Ersin, 2nd Balkan Congress of Oncology 1998 - İzmir., İngilizce, 1998

96 - A new reconstruction technique following total gastrectomy patient with gastric cancer jejunal pouch double tract anastomosis

Adem Güler, Eray Kara, Sinan Ersin, Erhan Akgün, Gökhan İçöz, Servet Yetgin, 2nd Balkan Congress of Oncology 1998 - İzmir., İngilizce, 1998

97 - The effect of the estrogen / progesterone receptor existence on survival.

Sinan Ersin, Erhan Akgün, Murat Kapkaç, Murat Dayangaç, Mahir Akyıldız, Orhan Özbal, Emin Özdedeli., 10th International Congress on Senology 1998 - Oporto., İngilizce, 1998

98 - The effects of iron and vitamin C on rabbit breast tissue.

Sinan Ersin, Yavuz Uçar, Erhan Akgün, Murat Kapkaç, Rasih Yılmaz, Emin Özdedeli, Orhan Özbal., 10th International Congress on Senology 1998 - Oporto., İngilizce, 1998

99 - Needle localization for nonpalpable breast cancers

Sinan Ersin, Murat Kapkaç, Servet Yetgin, Rasih Yılmaz, Emin Özdedeli, Orhan Özbal, 10th International Congress on Senology 1998 - Oporto, İngilizce, 1998

100 - The effect of tamoxifen on bone density in patients with breast cancer.

Sinan Ersin, Rasih Yılmaz, Mahir Akyıldız, Murat Kapkaç, Cahit Yılmaz, Emin Özdedeli, Orhan Özbal, 10th International Congress on Senology 1998 - Oporto., İngilizce, 1998

101 - Laparoscopic management of peritoneal dialysis catheters.

Sinan Ersin, Murat Zeytunlu, Adam Uslu, Murat Kılıç, Fehmi Akçiçek, Mustafa Yılmaz, Yaman Tokat, 6th World Congress of Endoscopic Surgery 1998 - Roma., İngilizce, 1998

102 - Surgical complications during laparoscopic cholecystectomy.

Sinan Ersin, Murat Zeytunlu, Yaman Tokat, Mustafa Yılmaz, Özdemir Yararbaş, 6th World Congress of Endoscopic Surgery 1998 - Roma., İngilizce, 1998

103 - Thoracoscopy: In the diagnosis and treatment of both mediastinal and pulmonary diseases

Yaman Tokat, Sinan Ersin, Murat Zeytunlu, Murat Kılıç, Özdemir Yararbaş, 6th World Congress of Endoscopic Surgery 1998 - Roma., İngilizce, 1998

104 - Künt batın travmalı olgularda non-operatif tedavinin yeri

Eray Kara, Adem Güler, Sinan Ersin, İlhami Solak, Özdemir Yararbaş, Ali Koyuncu, Ulusal Cerrahi Kongresi 1998 - İzmir., Türkçe, 1998

105 - Multisentrik özofagus kanseri.

Adem Güler, Eray Kara, Sinan Ersin, Gökhan İçöz, Erhan Akgün, XIV. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 1998 - İstanbul., Türkçe, 1998

106 - Özofagus kanseri ve epifrenik divertikül

Adem Güler, Eray Kara, Gökhan İçöz, Erhan Akgün, Sinan Ersin., XIV. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 1998 - İstanbul, Türkçe, 1998

107 - Mide stromal hücre tümörleri (5 vakalık seri).

Adem Güler, Özer İlkgül, Erhan Akgün, Sinan Ersin, Gökhan İçöz, Eray Kara., XIV. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 1998 - İstanbul., Türkçe, 1998

108 - Post-transplant Denovo maligniteler ve tedavileri

Mustafa Tercan, Yaman Tokat, Erhan Akgün, Sinan Ersin, Hakan Canbaz, Hasan Kaplan, Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon derneği 1. Kongresi 1998-Antalya., Türkçe, 1998

109 - Mezenter pannikülit

Erhan Akgün, Babek Tabandeh, Oktay Tekeşin, Nevra Elmas, Adem Güler, Sinan Ersin., Ulusal Cerrahi Kongresi 1998 - İzmir., Türkçe, 1998

110 - Tiroid kanseri ve cerrahi tedavisi

Murat Kapkaç, Sinan Ersin, Gökhan İçöz, Özer İlkgül, Mahir Akyıldız, Enis Yetkin., Ulusal Cerrahi Kongresi 1998 - İzmir, Türkçe, 1998

111 - İnsizyonel herni: 5 yıllık deneyim

Seyhan Yalaz, Sinan Ersin, Murat Kapkaç, Emin Özdedeli, Ulusal Cerrahi Kongresi 1998 - İzmir., Türkçe, 1998

112 - İleri yaş ve cerrahi

Mustafa Yılmaz, Sinan Ersin, Servet Yetgin, Şükrü Kasap, Rasih Yılmaz, Ulusal Cerrahi Kongresi 1998 - İzmir., Türkçe, 1998

113 - Meme kanserinde prognostik faktörler

Sinan Ersin, Cahit Yılmaz, Murat Kapkaç, Rasih Yılmaz, Orhan Özbal, Emin Özdedeli, Ulusal Cerrahi Kongresi 1998 - İzmir, Türkçe, 1998

114 - Meme kanserinde patolojik evrenin sağkalıma etkisi

Demet Ağras, Sinan Ersin, Mahir Akyıldız, Murat Kapkaç, Emin Özdedeli, Orhan Özbal, Ulusal Cerrahi Kongresi 1998 - İzmir, Türkçe, 1998

115 - İntraoperatif fiberoptik koledokoskopi

Sinan Ersin, Ali Menteş, Yıldıray Yüzer, Ulusal Cerrahi Kongresi 1998 - İzmir., Türkçe, 1998

116 - Needle localisation for non palpable breast cancers.

Murat Kapkaç, Sinan Ersin, Eray Kara, Servet Yetgin, Rasih Yılmaz, Emin Özdedeli, VII. Avrupa Cerrahi Kongresi 1997 - Atina, İngilizce, 1997

117 - Hydroxyethyl starch solution : Is it a new alternative way of treatment in bacterial translocation ?

Murat Kapkaç, Selçuk Tıraş, Eray Kara, Sinan Ersin, Mahir Akyıldız, Rasih Yılmaz., VII. Avrupa Cerrahi Kongresi 1997 - Atina., İngilizce, 1997

118 - Intussception as an aetiology of mechanical bowel obstructions.

Ali Logmani, Murat Kapkaç, Sinan Ersin, Eray Kara, Erkan Oymacı, Mustafa Korkut., VII. Avrupa Cerrahi Kongresi 1997 - Atina, İngilizce, 1997

119 - Tamoksifen ve allerjik cilt reaksiyonu.

Rasih Yılmaz, Cahit Yılmaz , Kandiloğlu G, Sinan Ersin, Murat Kapkaç, Orhan Özbal, Emin Özdedeli, IV. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 1997 - İzmir., Türkçe, 1997

120 - İntramammar östradiol, östriol, östron ve progesteronun sıçan meme dokusu üzerine etkisi. (Poster)

Eray Kara, Rasih Yılmaz, Yamaç Erhan, Sinan Ersin, Murat Kapkaç, Emin Özdedeli, Orhan Özbal. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 1999 – İstanbul.

121 - Mide kanseri evrelemesinde spiral bilgisayarlı tomografi ve cerrahinin histopatolojisi ile karşılaştırılması. (Poster)

Sinan Akay, Zahide Kurt, Sinan Ersin, Ömer Özütemiz, Murat Akyıldız, Ahmet Musoğlu, Ahmet Aydın, Adem Güler, Tankut İlter. 21. Ulusal Gastroenteroloji Haftası 2004 - Antalya

122 - Akut Mezenterik Vasküler İskemi

Eray Kara, Murat Kapkaç, Sinan Ersin, Yavuz Uçar, Erkan Oymacı, Mehmet Erikoğlu, Mahir Akyıldız, Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi 1996 - Antalya., Türkçe, 1996

123 - Abdominal travmalara cerrahi yaklaşım

Murat Kapkaç, Servet Yetgin, Sinan Ersin, Mustafa Korkut, Erhan Akgün, Emin Özdedeli., Ulusal Cerrahi Kongresi 1996 - Antalya., Türkçe, 1996

124 - Loop kolostomi total diversiyon sağlıyor mu ?

Eray Kara, Mustafa Korkut, Yamaç Erhan, Sinan Ersin, Hakan Çevikel, Halit Osmanoğlu., Ulusal Cerrahi Kongresi 1996 - Antalya., Türkçe, 1996

125 - Fournier Gangreni.

Eray Kara, Mustafa Korkut, Yamaç Erhan, Hakan Çevikel, Sinan Ersin, Halit Osmanoğlu., Ulusal Cerrahi Kongresi 1996 - Antalya., Türkçe, 1996

126 - Rektum kanserinin preoperatif değerlendirilmesinde endorektal ultrasonografinin değeri

Mustafa Korkut, Refik Killi, Yamaç Erhan, Eray Kara, Sinan Ersin, Halit Osmanoğlu, Ulusal Cerrahi Kongresi 1996 - Antalya., Türkçe, 1996

127 - Meme kanserli hastalarda östrojen / progesteron reseptör pozitifliğinin sağkalım üzerine etkisi. (Poster)

Mahir Akyıldız, Sinan Ersin, Ahmet Eldem, Emin Özdedeli, Rasih Yılmaz, Orhan Özbal. IV. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 1997 – İzmir.

128 - Kısa bağırsak sendromu.

Gökhan İçöz, Eray Kara, Murat Kapkaç, Sinan Ersin, Murat Zeytunlu, Mahir Akyıldız, Ulusal Cerrahi Kongresi 1996 - Antalya., Türkçe, 1996

129 - Acil olgularda mortalite ve morbidite.

Murat Kapkaç, Sinan Ersin, Eray Kara, Mustafa Korkut, Orhan Özbal, Adem Güler, Ulusal Cerrahi Kongresi 1996 - Antalya., Türkçe, 1996

130 - Meme kanserinde tümör boyutu ve aksiller lenf nodu metastazlarının sağkalıma etkisi.

Mahir Akyıldız, Sinan Ersin, Ahmet Zeybek, Emin Özdedeli, Rasih Yılmaz, Orhan Özbal, Ulusal Cerrahi Kongresi 1996 - Antalya., Türkçe, 1996

131 - Nonpalpabl Meme Kanserlerine Yaklaşım

Sinan Ersin, Murat Kapkaç, Servet Yetgin, Orhan Özbal, Emin Özdedeli, Rasih Yılmaz, Ulusal Cerrahi Kongresi 1996 - Antalya., Türkçe, 1996

132 - İntraoperative endoscopic diagnosis of cystobiliary communication.

Ali Menteş, Yıldıray Yüzer, Ahmet Çoker, Mahir Akyıldız, Sinan Ersin., European International Hepato-Pancreato-Biliary Association Congress 1995 - Atina., İngilizce, 1995

133 - Effect of mannitol on bacterial translocation in obstructive jaundiced rats.

Yıldıray Yüzer, Tayanç Öncel, Deniz Fer, Işıl Çoker, Sinan Ersin, Ahmet Çoker, Ali Menteş, European International Hepato-Pancreato-Biliary Association Congress 1995 - Atina., İngilizce, 1995

134 - Zenker divertikülü ve cerrahi tedavisi.

Sinan Ersin, Mustafa Yılmaz, Eray Kara, Erhan Akgün, Özdemir Yararbaş., Ulusal Cerrahi Kongresi 1996 - Antalya., Türkçe, 1996

135 - Bilateral meme Kanseri

Murat Kapkaç, Sinan Ersin, Emin Özdedeli, Ahmet Eldem, II. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 1995 - İstanbul., Türkçe, 1995

136 - Pankreas kanseri olgularının intraoperatif ultrasonografi (İOUSG) ile değerlendirilmesi

Refik Killi, Ali Menteş, Yıldıray Yüzer, Ahmet Çoker, Solak, Yılmaz N, Sinan Ersin, Süngüoğlu A, XII. Ulusal Gastroenteroloji Kongresi 1995 - İzmir., Türkçe, 1995

137 - Tıkanma sarılıklarında prognozu etkileyen faktörler.

Yıldıray Yüzer, Ali Menteş, Ahmet Çoker, Rasih Yılmaz, Sinan Ersin, Pars Tunçyürek, II. Uluslararası Katılımlı Hepato-Pankreato-Bilier Cerrahi Günleri 1995 - İzmir., Türkçe, 1995

138 - Ateşli silah Yaralanmaları (10 yıllık deneyim).

Yavuz Uçar, Adem Güler, Hikmet Ertan, Yaman Tokat, Erkan Oymacı, Sinan Ersin, Murat Kapkaç, Emin Özdedeli., I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 1995 - İstanbul., Türkçe, 1995

139 - Futbol maçında oluşan künt batın travması sonrası gelişen pankreas yaralanması.

Eray Kara, Sinan Ersin, Ahmet Çoker, Ali Koyuncu, Mustafa Korkut, I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 1995 - İstanbul, Türkçe, 1995

140 - Künt batın travmalarında içi boş organ perforasyonları (15 yıllık deneyim).

Sinan Ersin, Eray Kara, Murat Kapkaç, Yaman Tokat, Emin Özdedeli., I. Travma ve Acil Cerrahi Kongresi 1995 - İstanbul, Türkçe, 1995

141 - Videolaparoskopik kolesistektomiye toplumsal ve maliyet yönünden yaklaşım

Ali Koyuncu, Yaman Tokat, Hasan Kaplan, Mustafa Yılmaz, Sinan Ersin, Özdemir Yararbaş., II. Ulusal Endoskopik - Laparoskopik Cerrahi Kongresi 1995 - İstanbul., Türkçe, 1995

142 - Rektovajinal Fistüllere Yaklaşımımız.

Halit Osmanoğlu, Mustafa Korkut, Yavuz Uçar, Sinan Ersin, Murat Kapkaç, Adem Güler, VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 1995 - Antalya., Türkçe, 1995

143 - Procidentia recti ve cerrahi tedavisi.

Mustafa Korkut, Halit Osmanoğlu, Sinan Ersin, Yavuz Uçar, Murat Kapkaç, Adem Güler, VI. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi 1995 - Antalya., Türkçe, 1995

144 - Künt karaciğer travmalarında mortalite ve morbidite.

Sinan Ersin, Yıldıray Yüzer, Ahmet Çoker, Ali Menteş, Ulusal Cerrahi Kongresi 1994 - İstanbul., Türkçe, 1994

145 - Meme kanserinde lenf nodu tutulumu, tümör histopatolojik tip ve grade’in sağ kalım üzerine etkisi. (Poster)

Sinan Ersin, Murat Kapkaç, Mahir Akyıldız, Emin Özdedeli, Rasih Yılmaz, Orhan Özbal. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi 1997 – İzmir.

146 - İnsizyonel herni onarımında polipropilen greft ile onarım sonuçlarımız.

Özhan Türkoğlu, Rasih Yılmaz, Hakan Çevikel, Sinan Ersin, Ulusal Cerrahi Kongresi 1994 - İstanbul., Türkçe, 1994

147 - Kolorektal kanser cerrahisinde erken dönemde mortalitede etkili faktörler.

Mustafa Korkut, Sinan Ersin, Halit Osmanoğlu, Ahmet Çoker, Hasan Aydede, Yıldıray Yüzer, Ulusal Türk Gastroenteroloji Kongresi 1994 - Antalya., Türkçe, 1994

Sizlere daha iyi, daha hızlı ve daha güvenli bir kullanım sunabilmek için sitemizde çerezler kullanıyoruz. Çerez Politikamız için tıklayınız.